Techfys "Allmänna villkor"

Dessa villkor gäller den teknikern som genomför kundens uppdrag genom Techfy. Kunden får alltid sin faktura när uppdraget är utfört. I vissa fall kan fakturering ske av en tredje part.

Som kund ska man vara medveten om att Techfy är ett företag som erbjuder tjänster, vilket betyder att det heller är ingen garanti att kunden kommer bli helt tillfredsställd, ifall problemen med kundens elektronik inte går att reparera eller installeras helt. I detta fall kan komma en faktura att skickas, trots att uppdraget ej är fullbordad.   

Kunden har ett gemensamt ansvar med teknikern att komma överens om bokning för när teknikern gör ett besök hos kunden.

Ifall kunden måste avboka en bekräftad tid, så ska det ske inom 2 timmar efter att ha ringt kundtjänst. Teknikern måste dessutom få inträde till kundens hem för att utföra sitt uppdrag. Ifall kund ej är hemma, kommer teknikern ringa kunden för att informera att teknikern är utanför hemmet. Ifall kund är helt frånvaro kommer en avgift på 600 kr att debiteras, för kundens frånvaro.

Techfy, har inget ansvar ifall en sak- eller personskada sker. Du som kund är högst ansvarig för att ha en hemförsäkring över kundens ägodelar.

Reklamation gör kunden hos Techfy senast inom tio dagar från att teknikern avslutat ärende hos kund.

Techfy kommer debitera kunder för våra tjänster löpande per påbörjad timme. Även vid halvtimmar, kommer kunden bli debiterad för en full timmes kostnad. Tilläggsavgifter kan förekomma, om exempelvis kunden bor utanför vårt upptäckningsområde.

Techfy har rätt enligt lag att skicka en påminnelseavgift på 60 kr och dröjsmålsränta enligt nuvarande räntelag på +8%, efter förfallodagen. Techfy har all rätt att skicka vidare fordran till inkassoföretag, där det ger oss rätt enligt svensk lag och praxis.

De priser som nämns på våra kanaler så som hemsida, brev etc anges i moms om inget annat.

Techfy kan komma att tillägga resekostnader på fakturan för att ersätta våra teknikers transportfärd till kunds hem.

Techfy kommer kräva ersättning oavsett om uppdraget sker i kundens hem eller över telefon.

Techfy tar heller inget ansvar över de fel som kan dyka upp eller orsakas. Vi är dessutom inte betalningsskyldiga ifall indirekta eller direkta skador sker på kundens elektroniska produkter eller annat. Detta gäller både mjukvara och hårdvara.

I händelse av fall där teknikern eller Techfy finner illegalt material, så kommer Techfy bryta uppdraget på direkten. Kunden kommer bli fakturerad. Techfy kan dessvärre heller inte lösa kunders problem som tillhandhåller piratkopior av mjukvaror.  

Ytterliggare villkor vid RUT-avdrag för Techfys tjänster

Kunder som vill nyttja Techfys tjänster med RUT-avdrag har möjlighet att få skattereduktion på hushållstjänster enligt inkomstskattelagen. Kund är medveten om att Techfy erbjuder RUT-avdrag på våra tjänster.

Kunden får fakturering på hela beloppet som är reducerat med 50% inkl. moms för arbetskostnaden. Dock gäller det högst 50 000 kr och 25 000 för övriga åldersgrupper. Techfy använder sen 1 jan 2016 den så kallade fakturamodellen, vilket kunden är överens om.

Ifall att Techfy begär, så ska kunden överlämna meddelande från skatteverket att den totala preminära reduktionen som kunden krediterats för aktuellt kalenderår.  

Kunden ska dessutom föräkra på heder och samvete att kunden helt eller delvis är ägare av angiven bostadsrätt, fastighet eller hyresrätt.

Techfy kommer redovisa arbetskostnaden på fakturan.

Ifall att skatteverket efter vår (Techfy) förfrågan inte medges det hela eller halva beloppet, har Techfy med all rätt att skicka en ny faktura med resterande arbetskostnader. Kunden är betalningsskyldig för resterande belopp och ska betalas inom tio dagar efter att kunden fått fakturan hem. Dröjsmålsränta kan begäras from den dagen Techfy skickade förfrågan om ersättning från skatteverket.  

Giltigheten för avtalet

Vi på Techfy förväntar oss att kunden läst igenom dessa allmänna villkor och har förstått dessa villkor innan beställning av våra tjänster, samt att kunden samtycker i villkorens helhet. Godkännandet sker digitalt eller muntligt, när kunden fått ta del av dessa allmänna villkor när beställningsbekräftelse gått ut per telefon eller per E-post. Bekräftelse att man godkänt avtalet och villkoren sker också när faktura skickas över till kunden efter avslutat uppdrag hos kund. Kunden har härmed gett sitt fulla medgivande att detta avtal är helt juridiskt bindande även fast avtalet saknar fysiska underskrifter av kundens och Techfy samt övriga representanters underskrifter.